Yttrandefrihet som en mänsklig rättighet

Yttrandefriheten finns med som en mänsklig rättighet som formuleras i ”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna”. Där sägs det att man ska ha friheten och rätten att ha en åsikt, och att uttrycka den i bild, skrift eller tal. Man hittar yttrandefriheten i artikel 19.Yttrandefriheten räknas som en av de mest grundläggande fri- och rättigheterna. Den går hand i hand med åsiktsfriheten. Man anser att man ska ha möjlighet att formulera en åsikt, uttrycka den, och skapa opinion om man vill. Det är något man anser helt enkelt för att det är en av de viktigaste sakerna om det ska kunna finnas demokratiska politiska processer.Man brukar se det som att åsiktsfriheten ska vara obegränsad. Man ska få tycka vad man vill. Yttrandefriheten kan däremot ha begränsningar, eftersom vissa saker man kan uttrycka och sprida kan skada andra. Ett exempel är att hetsa mot minoriteter eller uppmana till brott eller våld, eller om man röjer uppgifter som kan skada antingen någon enskild person eller samhället.FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (som också kallas FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna) antogs i december 1948. Det var en del av det arbete som gjordes efter andra världskriget, för att hindra att en liknande katastrof skulle kunna hända igen. Den har 30 artiklar som alla tar upp de fri- och rättigheter människor ska ha, oavsett vilket land de bor i, vilken religion de tillhör, och vem de är. De länder som skrivit under (eller ratificerat) förklaringen om de mänskliga rättigheterna har en skyldighet att sprida information om dem, och att följa dem. De måste ha en lagstiftning som stämmer överens med dem.